Tijdens de op zondag 4 januari 2015 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain "Alaaf Kirchroa 1936", is de heer CHRIS LONIJ uitgeroepen als 71e stadsprins van Kerkrade. Hij zal regeren als CHRIS I.

Chris Lonij (29), zoon van Leo en Jacqueline Lonij-Lucassen en broer van Raymond, Stephanie en Pascal, is inne vasteloavendsjek voor wie met zijn proclamatie tot stadsprins een echte jongensdroom uitkomt. De nieuwe heerser is er - na jaren van wachten en hopen - helemaal klaar voor.

De prinslieje reziedens van de nui hoeegheet is gelegen óppen vink, aan de Bernard Pothaststraat 43. Chris d'r ieetsjte studeert medicijnen in Maastricht en heeft verkering met Birte Bracun. Hij is al enkele jaren lid en secretaris van D'r 1ste Kirchröadsjer HerreSitzungsVerain (anno 1994). Ook is hij verbonden aan en penningmeester van v.v. de Tuteböllese (anno 2012). In zijn vrije tijd speelt Chris o.a. saxofoon en kwetsjbuul, en ook zingt hij graag (nota bene bij Los Mar Joa, de Kerkraadse sjlajerwinnaar 2014-2015). Zijn sportieve kant toont de kersverse stadsprins vooral met zaalvoetbal. Oldtimers restaureren is een hobby die hij met zijn vader deelt (Lonij Classic Car).

De kersverse stadsprins zal regeren met de waal en woape-sjpróch:

Mit d'r bölles in de wolke maat 't leëve - richtieg - sjpas;
Zing en sjoenkel drum mit ós mit en sjnap diech d'r noaber vas;
Tsezame róffe vier da mit inne - janse - feste paaf,
mieng allersjunste wöad: Kirchroa Alaaf !