Nuits van d'r KVV

De website van d'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf 1936. Vasteloavend i Kirchroa. Carnaval in het Limburgse Kerkrade.
 1. Sjoeëlprins 2019
  Staf I zwaait scepter over de Kerkraadse Schooljeugd

  schoolprins 2019

  Afgelopen vrijdag 11 januari werd op basisschool De Spoorzoeker, gelegen in Kerkrade-West, de 42e schoolprins van Kerkrade uitgeroepen. 
  In het bijzijn van stadprins Rob II en zijn gevolg werd duidelijk dat dit jaar Staf Janssen de scepter zal zwaaien over de Kerkraadse schooljeugd. Hierbij krijgt hij hulp van zijn gevolg bestaande uit: presidente Angelina Trenga, hofnar Milan Schroder en pages Lisa Hilgers en Gwennett Krutzer.
  Nu stadsprins Rob II de nieuwe schoolprins, onder luid gejuich van zijn medeleerlingen heeft geïnstalleerd, kan het carnavalsseizoen voor schoolprins Staf I, echt van start gaan.
  De hoogtepunten van zijn regeerperiode zijn ongetwijfeld de Kingerzietsóng op 23 februari en de altijd prachtige Kerkraadse kinderoptocht op zaterdag 2 maart.


     
 2. Rob II Stadsprins van Kerkrade

  02  13 x 18  prinsepak 

   

   

  ROB II, STADSPRINS KERKRADE 2019

   

  Tijdens de op zondag 6 januari 2019 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie vand’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936”is de heer 

  ROB RUTTEN uitgeroepen als 75e stadsprins van Kerkrade. 

  Rob Rutten (30), zoon van Pierre en Olga Rutten, is geboren op 9 november 1988. Zijn ouderlijk huis aan de Antoon Hubbenstraat 23 zal de komende weken als prinslieje reziedens dienen. Rob is Managing Director bij Vimco in Luxemburg en adviseert klanten in binnen- en buitenland als vermogensbeheerder. Rob is, net als zijn vriendin Robin, met wie hij samenwoont, jék va vasteloavend. Rob’s familie, inclusief zus Bianca, is er klaar voor. De kersverse stadsprins verheugt zich op de mooie weken die gaan komen.  

  Voor de nui hoeëgheet komt een stil maar al lang gekoesterde droom uit. Rob is lid van de bekende carnavalsgroep Sjun Jek, die elk jaar met meer dan 100 jongens en meisjes aan de grote optocht in Kerkrade deelneemt. Dit jaar neemt Sjun Jek aan de optocht deel als prinslieje jroep. Samen gaan zij er op carnavalsmaandag een triomftocht van maken.

  KVV preziedent Walter Sterk laat aantekenen: Iech ving ’t ram sjiek dat d’r Rob ózze sjtadsprins is. Inne Sjevemeter jong, dat is ummer jód. Iech vräu miech óp de wèche mit d’r Rob a kóp van d’r vasteloavend i Kirchroa. Iech han zoeper vöal zin drin en vräu miech. 

  De nieuwe stadsprins is een echte sportman. Hij heeft gevoetbald bij Roda JC, Groene Ster, Chèvremont en RKTSV. Hij is een fanatiek snowboarder en houdt zich fit en ‘in shape’ bij Fitland - D’r Pool, zeg maar: de ‘prinselijke sportschool’. Met zijn rijzige postuur is Rob II niet te missen. Rob is net als vader Pierre een fervent beoefenaar van de kegelsport. Samen gooien zij een behoorlijk balletje bij kegelvereniging ‘T Roëe Köpje, een vriendenclub die  zijn thuisbasis heeft bij Café Ackens óppen Blieërhei. De vader van Rob II is een boezemvriend van Jan I (Scheeren), die stadsprins van Kerkrade was in 1977.    

   

  De kersverse stadsprins zal regeren met de waal en woape-sjpróch:

   

  Roeë-wies dinke, diech sjun-jek veule en

  ós tradietsiejoeëne i Kirchroa iere.

  Dat zunt de insjtroemente

  um tsezame vasteloavend tse viere.

   

  Opzondag 27 januari a.s. bestaat de gelegenheid om de nieuwe stadsprins van Kerkrade te feliciteren tijdens dePrinse-emfank in de Rodahal. De receptie begint aldaar om 17.11 uur.  

    

   

 3.  

  Aanmelden Jroeëse Tsóg i Kirchroa 2019

   

  Op 11-11-2018 is het nieuwe carnavalsseizoen onder het motto: Sjiek en sjtramvan start gegaan. Langs deze weg willen wij u graag informeren dat het aanmelden voor de grote optocht op maandag 03 maart 2019 met ingang van zaterdag 8 december 2018mogelijk is. Het vertrektijdstip van de optocht is dit jaar weer op 11.11 uur vastgesteld.

  Eerdere Deelname

  In geval van een eerdere deelname kan de aanmelding van de optocht wederom geautomatiseerd plaatsvinden via mijn KVV op onze web-site: www.kvv1936.nl/mijn-kvv.

  Wij hebben dan reeds uw gegevens in ons systeem geadministreerd en heeft u via e-mail een gebruikersnaam (e-mail adres contactpersoon) en wachtwoord voor toegang tot mijn KVV ontvangen. Hiermee kunt u zich via Mijn KVV tot uiterlijk vrijdag 1 februari 2019 inschrijven voor deelname aan der Jroeëse Tsog. Na deze datum sluit de online-inschrijving definitief, dus wees er op tijd bij! Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn dan kunt u via "wachtwoord vergeten"  op voornoemde web-site een nieuw wachtwoord opvragen.

  Draagt u er wel zorg voor dat alle relevante gegevens bij aanmelding up to date, zo volledig mogelijk en naar waarheid zijn ingevuld. Daar waar naar oordeel van d'r KVV onvoldoende of onjuiste informatie is verstrekt,  zullen wij u daarvan in kennis stellen. Mocht daarna alsnog te weinig informatie worden verstrekt kan dit in uiterste gevallen leiden tot uitsluiting van deelname en ontvangt u geen deelnamebevestiging. Help ons daarom om deze situatie zoveel als mogelijk te vermijden en vul de noodzakelijke gegevens kompleet en duidelijk in.

  Inschrijfgeld

  Ook dit jaar zal er weer een bijdrage gevraagd worden in de vorm van inschrijfgeld teneinde de kosten van de optocht deels te kunnen compenseren. Deze zijn, net als vorig jaar, als volgt vastgesteld:

   

  Aantal

  Bijdrage

  Aintseljenger

   t/m 2 personen

  geen

  Groepen

   3 t/m 11 personen

  € 11,--

  Groepen

   Vanaf 12 personen: € 1,- per groepslid, maximaal € 111,- per groep.

  € 1,- per groepslid

  Dit betekent dat groepen tot 11 personen een vast bedrag van € 11,- bijdragen en dat groepen vanaf 12 personen € 1,- bijdragen voor elk groepslid dat deelneemt. Gropen met meer dan 111 deelnemers dragen maximaal € 111,- bij. Aintseljengere (1 of 2 personen) en officïele muziekkorpsen zijn vrijgesteld van een bijdrage. Het inschrijfgeld dient contant te worden voldaan op carnavalsmaandag, voorafgaand aan de optocht bij het centrale meldpunt, waarna u uw deelnemersnummer in ontvangst kunt nemen.

  Eerste keer deelnemen

  Als men voor de eerste keer deelneemt, nodigen wij één of meerdere contactpersonen uit voor een persoonlijke ontmoeting tijdens de aanmeldavonden. Deze avonden vinden plaats op donderdag 17 januari 2019 en donderdag 24 januari 2019, telkens van 20.00 tot 22.00 uur in het verenigingslokaal Dé Wieëtsjaf, Markt 49 in Kerkrade. Bij voorkeur stuurt u  vooraf aan deze aanmeldavonden uw e-mailadres + n.a.w. gegevens van de contactpersoon per mail naar tsog@kvv1936.nl, zodat wij een inschatting kunnen maken van het aantal nieuwe deelnemers.

  De KVV wil ook altijd graag in persoonlijk contact blijven met u als deelnemers aan de optocht; om vragen te beantwoorden en mededelingen te bespreken. Daarom blijven de aanmeldavonden uiteraard ook toegankelijk voor deelnemers die reeds bij ons bekend zijn. Ook kunnen de deelnemers tijdens de aanmeldavonden ondersteuning krijgen bij de correcte spelling van het Kirchröadsj Plat. De aanmeldavonden blijven ook bestaan om deelnemers te helpen die geen e-mailadres hebben. 

  Definitieve aanmelding

  De aanmelding voor de optocht is pas definitief en geldig nadat u van ons een bevestiging van deelname hebt ontvangen. Deze bevestiging zal uiterlijk een week voorafgaand aan de optocht via e-mail worden verstuurd. Daadwerkelijke deelname is pas mogelijk nadat het inschrijfgeld is voldaan en u een deelnemersnummer hebt ontvangen.

  Wijziging optocht-reglement

  Wij willen wij u er met klem op wijzen dat het optochtreglement is gewijzigd, i.v.m. overlast van carnavalswagens die in afgelopen jaren na deelname  tijdens de optocht langs de route blijven staan. U wordt op last van politie en gemeentehandhaving dringend  verzocht de carnavalswagens direct na afloop van uw optochtdeelname naar de opslaglocatie te vervoeren. Gelieve u van het reglement op de hoogte te stellen, u akkoord te verklaren met de inhoud en het reglement als zodanig op te volgen.

  Live op L1-televisie

  Even als vorig jaar wordt de grote optocht ook dit jaar weer live uitgezonden op L1 televisie. We verzoeken u dan ook bij de online aanmelding of tijdens de aanmeldavonden leuke wetenswaardigheden over uw groep en voorstelling in een paar steekwoorden te vermelden bij het veld "Opmerkingen" van uw aanmeldgegevens of een e-mail te sturen aantsog@kvv1936.nl.

   Wij zullen deze gegevens gebruiken om de L1-optochtcommentatoren te voorzien van deze wetenswaardigheden.

  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog onduidelijkheden/vragen bestaan dan kunt u dat kenbaar maken via e-mail naar: tsog@kvv1936.nl

   

   

  DSC 9323

   

 4.  

  In een bomvol ‘Heidsjer Tref’ in Spekholzerheide heeft ‘Wiesse Sjwaam’ voor het 2e jaar op rij de ‘Kirchröadsjer Vasteloavends Sjlajerparade’ gewonnen.

  ‘D’r Kuusj’, geschreven door Paul Hermans is daarmee de nieuwe sjlajer voor het seizoen 2018 – 2019. 

  Tweede werden de 3X11 jubilerende Sjtèchneëlsjer met het nummer ‘Dat sjmaat noa mieë’.

  Derde met 36 punten werd ‘Los mar joa’ met ‘Jans ejaal’.

   

  Het was een prachtige avond met vele mooie, leuke liedjes. Kerkrade is weer 11 sjlajere rijker. 

   

   

 5. Programma seizoen 2018-2019 

   

  Maandag 17 september 2018

  Algemene Ledenvergadering in café de Wieëtsjaf, aanvang 20.11 uur

   

  Zondag 11 november 2018

  10 uur Heilige Mis in de Lambertuskerk
  opening carnavalsseizoen om 11.11 op de Markt
  vanaf 11.11 uur programma op de Markt i.s.m. Vrung va Kirchroa

   

  Vrijdag 16 november 2018

  Sjlajerparade. In d'r Heidsjer Treff, Kerkrade-West. Aanvang 20.11.

   

  Zaterdag 24 november 2018

  Uitreiking "Gulden Humor" Burgerlust Eijgelshoven

   

  Zondag 6 januari 2019

  Proclamatie nieuwe Stadsprins

   

  Vrijdag 11 januari 2019

  Proclamatie nieuwe schoolprins

   

  Zondag 13 januari 2019

  Middagvoorstelling “Losse vier ins Laache”. Aanvang 15.11
  Parkstad Limburg Theater Kerkrade. 

  Koop uw kaarten via:

  https://www.plt.nl/programma/losse-vier-ins-laache/13-01-2019-15-11

   

  Donderdag 17 januari 2019

  Aanmelden optocht 20.00 uur café dé Wieëtsjaf

   

  Zaterdag 19 januari 2019

  4x11 jaar 36er Regiment

   

  Donderdag 24 januari 2019

  Aanmelden optocht 20.00 uur café dé Wieëtsjaf

   

  Zondag  27 januari 2019

  Prinsenreceptie Rodahal 17.00 uur

   

  Zaterdag 2 februari 2019

  Afhalen kaarten Damezietsóng en Herezietsóng tussen 12.00 en 14.00 uur in café de Wieëtsjaf

   

  Zaterdag 2 februari 2019

  Jalabal Rodahal

   

  Woensdag 13 februari 2019

  Uitreiken “Vasteloavendstsiedónk”

   

  Zaterdag 16 februari 2019

  Afhalen kaarten Vetdonnesjdiegzietsóng en Jalazietsóng tussen 12.00 en 14.00 uur in café de Wieëtsjaf

   

  Zondag 17 februari 2019

  Damezietsoeng Rodahal aanvang 11.11 uur

   

  Donderdag 21 februari 2019

  Carnavalsconcert Parkstad Limburg Theater Kerkrade aanvang 20.11 uur

   

  Vrijdag 22 februari 2019

  Carnavalsconcert Parkstad Limburg Theater Kerkrade aanvang 20.11 uur

   

  Zaterdag 23 februari 2019

  Kingerzietsóng Rodahal aanvang 14.11 uur

   

  Zondag 24 februari 2019

  Herezietsóng Rodahal aanvang 11.11 uur

   

  Donderdag 28 februari 2019

  Vetdonnesjdiegzietsóng Rodahal aanvang 20.11 uur 
  Uitreiken Narrekap

   

  Vrijdag 1 maart 2019

  Ontvangst Blauw Sjuut Gemeentehuis aanvang 18.15 uur

   

  Zaterdag 2 maart 2019

  Kinderoptocht aanvang 13.11 uur 
  Jalazietsóng Rodahal aanvang 20.11 uur

  De drie dolle dagen

   

  Carnavalszondag 3 maart 2019

  Ontvangst gemeentehuis, sleuteloverdracht

   

  Carnavalsmaandag 4 maart 2019

  Grote optocht aanvang 11.11 uur

   

  Carnavalsdinsdag 5 maart 2019

  Klonetrekke i Kirchroa
  Afsluiting carnaval, teruggaaf sleutel 

   

  Woensdag 6 maart 2019

  Askruisje in de Lambertuskerk 

   

Jalabal