Han-Willem I

Han-Willem I

donderdag, 13 september 2007 06:03

Sjors II overleden

Op dinsdag  4 September jongstleden is oud sjtadprins Sjors II (Meertens) overleden.

Sjors II

Op maandag 10 september werd in de St. Martinuskerk te Spekholzerheide afscheid genomen van Sjors. Aan de prinseroad viel de eer om Sjors op zijn laatste weg te mogen begeleiden. We wensen Jeanne en de kinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

maandag, 03 september 2007 07:26

Prinsjesdag 2007

Nog een paar weekjes en dat is het weer zover: het jaarlijks terugkerend fenomeen van prinsjesdag.

En tot onze grote verbazing wordt dat feest niet zoals iedereen denkt alleen in Den Haag, maar ook in onze buurgemeente Heerlen gevierd.

Elk jaar wordt op de derde dinsdag van september, op Prinsjesdag, door het Gilde van de oud Prinsen van Heerlen een gelijknamige daq georganiseerd. Ze hebben dan eerst hun jaarvergadering en vervolgens is het de bedoeling dat er een gezellig samenzijn wordt georganiseerd. Wij zijn door het organiserend comité benaderd of er misschien een mogelijkheid zou zijn om de Prinsjesdag van dit jaar te combineren met een soort buitenlandstreffen.

zondag, 10 juni 2007 10:03

Koninklijke Onderscheiding Leo Daems

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Zaterdag 2 Juni jongstleden heeft Leo II een koninklijke onderscheiding gekregen bij gelegenheid van zijn zilveren jubileum als voorzitter van het bestuur van de bibliotheek Bocholtz.
Wij als Prinseroad waren daarbij medeaanvrager/ondersteuner. Namens de Prinseroad heeft voorzitter Noël de felicitaties via telefoon overgebracht en met hem afgesproken dat we na zijn vakantie ons "inne junt pitsje".

donderdag, 11 januari 2007 02:07

Niels I, Sjtadsprins va Kirchroa 2007

Tijdens de op zondag 7 januari 2007 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain  ”Alaaf Kirchroa 1936” is de heer

2007 niels i
 
NIELS WIERTZ
 

Uitgeroepen als 63ste stadsprins van Kerkrade.

Hij zal als NIELS I regeren.

Niels Wiertz (25), zoon van Cor en Marianne Wiertz-Salden, is een geboren en getogen Kerkradenaar, die in het Mücherveld opgroeide. Zijn prinslieje reziedens is gelegen aan de Burg. Savelberglaan 167.

donderdag, 14 december 2006 09:17

Nieuwe Groepsfoto

Alaaf 

 Voorafgaand aan het afgelopen diner is een nieuwe groepsfoto gemaakt.

 

Prinseroad 2006

 

Deze foto kan bij onze hof fotograaf Jo Pöttgens besteld worden.

 jrüsjer, Han-Willem I

dinsdag, 10 januari 2006 01:21

Joris I, Sjtadsprins Kirchroa 2006

Op zóndieg, d´r 8de jannewaar woeët óp d´r maat i Kirchroa de Prinse proklamatsiejoeën jehôde van d´r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain “Alaaf Kirchroa 1936”. Hei woeët oesjeróffe d´r heer:

Joris Bok, als Sjtadsprins va Kirchroa.

 

Joris I, Sjtadsprins 2006

Jalabal