letste Nuits

letste Nuits (47)

The latest news from the Joomla! Team

vrijdag, 15 november 2013 00:00

Sjwatse Kater 2014 voor Harm Wiertz

Written by

Op ons Jalabal eren we elk jaar personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Kerkrade en de Kerkraadse cultuur in het bijzonder, met onze orde van d'r Sjwatse Kater. In 2014 valt die eer toe aan de heer Harm Wiertz.

Sjwatse Kater 2...
Sjwatse Kater 2014 - Harm Wiertz Sjwatse Kater 2014 - Harm Wiertz

Harm Wiertz, inne Kirchröadsjer jong, stond eerst voor de klas, voordat hij in 1985 als uitzendconsulent begon. Twaalf jaar later startte hij zijn eigen familiebedrijf Wiertz Personeelsdiensten. Wat altijd is gebleven, is Harms streven mensen in staat te stellen zich te ontwikkelen.

Daarbij gaat zijn hemetsjtad hem aan 't hart. Op zijn eigen manier heeft hij vanuit zijn bedrijf, maar ook vanuit de Wiertz Foundation veel activiteiten en initiatieven in Kerkrade, ook van d'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain en d'r Prinseroad, ondersteund.

Karakteristieke gebouwen heeft hij voor Kerkrade behouden: het service center van Wiertz Personeelsdiensten heeft zijn thuis in het oude politiebureau aan de Poststraat en in de Villa Bergstein is een bedrijfsverzamelingsgebouw gerealiseerd. Sinds dit jaar bezigt Harm Wiertz zich ook als bestuurslid met het WMC en als voorzitter van Stichting Voortgezet Onderwijs Kerkrade heeft hij zich ingezet om middelbaar onderwijs voor Kerkrade te behouden. Helaas is het tot stand brengen van Nova Rolduc niet gelukt.

Wij, als Prinseroad Kirchroa, zetten Harm graag in de spotlights op ons Jalabal. Zijn meer dan verdienstelijke bijdrage aan de stad Kerkrade en de Kerkraadse gemeenschap onderstrepen wij graag met onze Sjwatse Kater.

vrijdag, 30 augustus 2013 18:29

Ex-prinsen spinnen voor sportontwikkeling Afrika

Written by

Fitland Kerkrade organiseert ook dit jaar weer een spinningmarathon voor Stivosina! Stivosina is een stichting die zich als doel stelt sportontwikkeling in Afrika te bevorderen. Stivosina wil dit bereiken door geld en sportattributen gecontroleerd in te zetten in projecten in Afrika. De middelen hiervoor vergaart Stivosina door het organiseren van (sportieve) evenementen en het inzamelen van sportattributen.  

Zaterdag 7 september van 12:00 tot 16:00 uur staat de markt in Kerkrade weer vol met spinning fietsen. Diverse ex-prinsen, waaronder Ruud I, Maurice II, Jan-Willem I, Han-Willem I, Leon I en Loek I zullen acte de presence geven om dit sportieve doel te steunen.

 

woensdag, 02 januari 2013 21:44

Proclamatie 69ste Stadsprins Kerkrade

Written by

De kerst is nog niet voorbij of het gonst van de geruchten in Kerkrade. Speculaties over de nieuwe stadsprins, die op zondag 6 Januari vanaf 15.00 uur wordt geproclameerd op de Markt, hebben wederom de overhand. Wie wordt de opvolger van Jorn I (Ballas) en wordt als 69ste stadsprins door het kerkraadse narrenvolk op handen gedragen?

donderdag, 11 oktober 2012 21:22

Sjwatse Kater 2013: Couleur Locale

Written by

De Prinseroad Kirchroa heeft besloten de Sjwatse Kater 2013 toe te kennen aan Couleur Locale: Moon Peerboom, Marèse Deckers, Miriam Heijdendael en Margo Bok. De Couleurtjes zullen deze onderscheiding, die hun verdiensten voor de Kerkraadse cultuur onderstreept, in ontvangst nemen tijdens de 57-ste Jalabal op zaterdag 12 januari.

maandag, 10 september 2012 21:13

Sjwatse Kater Guus Spauwen

Written by


Aajetroane in d’r sezong ‘92/93 jeet noa 20 prinse en 3 preziedente zieng Road va elf - kap aaf. In die tswantsieg joar hat ziech vöal je-enderd in d’r verain. Wie alle nui R.v.11 - mitjelieder dórf heë de ieëtsjte joare links en reëts jet preuve. 

maandag, 12 december 2011 15:18

Jos I (Buck) overleden

Written by

Jos Buck, in 1970 als Jos I geproclameerd tot stadsprins van Kerkrade, heeft de Prinseroad in zijn vele jaren als bestuurslid mede gevormd. Hij was jarenlang kartrekker van het bekende Jalabal, dat mede door zijn inspanningen nog steeds prominent op de Kerkraadse carnavalskalender staat. Wij hebben Jos leren kennen als een man met veel humor en een enorme betrokkenheid bij d’r kirchröadsjer vasteloavend en zijn tradities. Het boek dat Jos bij gelegenheid van het 5x11 jarig jubileum van de KVV Alaaf Kirchroa 1936 uitgaf, is vandaag de dag nog steeds het naslagwerk van de rijke historie van onze vasteloavend. Wij als Prinseroad, maar in onze ogen ook de hele vereniging, verliezen een vooraanstaand carnavalist.

dinsdag, 22 november 2011 13:44

Kaartverkoop Jalabal & Diner dansant

Written by

De kaartverkoop voor het 56-ste Jalabal en het derde Diner dansant vindt plaats op donderdag 15 december 2011, van 19.00 tot 21.00 uur in Hoeve Brughof te Kerkrade. Kaarten voor zowel het Jalabal als het Diner dansant kosten € 77,- per stuk, en zijn inclusief consumpties (en diner bij het Diner dansant). Meer informatie: www.jalabal.nl

Wilt u het Jalabal en/of Diner dansant sponsoren met uw bedrijf van alle sponsorvoordelen genieten? Regel het meteen via www.jalabal.nl/sponsoring

 

 

maandag, 31 oktober 2011 16:02

Sjwatse Kater 2012: Paul Weelen

Written by

De Prinseroad Kirchroa is in het laatste weekend van januari 2012 gastheer van twee prinslieje sjpetsiejalietète: het 56-ste Jalabal en het derde Diner-dansant. Tijdens het galafeest op zaterdag 28 januari ontvangt muzikant en schrijver Paul Weelen de Sjwatse Kater, voor zijn verdiensten in spraak en schrift voor de Kerkraadse en Limburgse cultuur. >> Lees meer op https://www.jalabal.nl

 

 

maandag, 12 september 2011 06:34

Reesje 2011: sjportiever aavank nui sezong

Written by

De mitjelieder van d'r Prinseroad Kirchroa hant óp zamsdieg 10-de tseptember d'r nuie sezong óp informel wies jeöffnet, mit 't joarlieg reesje. 't Weer woar fantastisch, óch dat hou de reeskommissiejoeën werm jód jerejeld, ezoeëwie d'r projram: mit d'r fiets durch 't Maasland.

woensdag, 16 februari 2011 19:51

Óp zuk noa d’r richtieje kloon

Written by

Het Kerkraadse klonetrèkke is uniek in Limburg. Voor de klankstad en haar directe omgeving is dit evenement sinds jaar en dag een vast ingrediënt van het jaarlijkse carnaval. Sinds 2007 is het klonetrèkke opgewaardeerd tot een heus klonekonkoer dat 8.000 vasteloavendvierders naar de Markt in Kerkrade trekt en live wordt uitgezonden op televisie. In 2011 slaan de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain, Gemeente Kerkrade en TV Limburg de handen weer ineen voor de viifde editie van dit Jroeës Kirchröatsj Klonekonkoer.

KlooneKonkour
KlooneKonkour KlooneKonkour

Jalabal

 
 

CB Login