Sjwatse Kater

Sjwatse Kater (7)

vrijdag, 15 november 2013 00:00

Sjwatse Kater 2014 voor Harm Wiertz

Written by

Op ons Jalabal eren we elk jaar personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Kerkrade en de Kerkraadse cultuur in het bijzonder, met onze orde van d'r Sjwatse Kater. In 2014 valt die eer toe aan de heer Harm Wiertz.

Sjwatse Kater 2...
Sjwatse Kater 2014 - Harm Wiertz Sjwatse Kater 2014 - Harm Wiertz

Harm Wiertz, inne Kirchröadsjer jong, stond eerst voor de klas, voordat hij in 1985 als uitzendconsulent begon. Twaalf jaar later startte hij zijn eigen familiebedrijf Wiertz Personeelsdiensten. Wat altijd is gebleven, is Harms streven mensen in staat te stellen zich te ontwikkelen.

Daarbij gaat zijn hemetsjtad hem aan 't hart. Op zijn eigen manier heeft hij vanuit zijn bedrijf, maar ook vanuit de Wiertz Foundation veel activiteiten en initiatieven in Kerkrade, ook van d'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain en d'r Prinseroad, ondersteund.

Karakteristieke gebouwen heeft hij voor Kerkrade behouden: het service center van Wiertz Personeelsdiensten heeft zijn thuis in het oude politiebureau aan de Poststraat en in de Villa Bergstein is een bedrijfsverzamelingsgebouw gerealiseerd. Sinds dit jaar bezigt Harm Wiertz zich ook als bestuurslid met het WMC en als voorzitter van Stichting Voortgezet Onderwijs Kerkrade heeft hij zich ingezet om middelbaar onderwijs voor Kerkrade te behouden. Helaas is het tot stand brengen van Nova Rolduc niet gelukt.

Wij, als Prinseroad Kirchroa, zetten Harm graag in de spotlights op ons Jalabal. Zijn meer dan verdienstelijke bijdrage aan de stad Kerkrade en de Kerkraadse gemeenschap onderstrepen wij graag met onze Sjwatse Kater.

donderdag, 11 oktober 2012 21:22

Sjwatse Kater 2013: Couleur Locale

Written by

De Prinseroad Kirchroa heeft besloten de Sjwatse Kater 2013 toe te kennen aan Couleur Locale: Moon Peerboom, Marèse Deckers, Miriam Heijdendael en Margo Bok. De Couleurtjes zullen deze onderscheiding, die hun verdiensten voor de Kerkraadse cultuur onderstreept, in ontvangst nemen tijdens de 57-ste Jalabal op zaterdag 12 januari.

maandag, 10 september 2012 21:13

Sjwatse Kater Guus Spauwen

Written by


Aajetroane in d’r sezong ‘92/93 jeet noa 20 prinse en 3 preziedente zieng Road va elf - kap aaf. In die tswantsieg joar hat ziech vöal je-enderd in d’r verain. Wie alle nui R.v.11 - mitjelieder dórf heë de ieëtsjte joare links en reëts jet preuve. 

maandag, 31 oktober 2011 16:02

Sjwatse Kater 2012: Paul Weelen

Written by

De Prinseroad Kirchroa is in het laatste weekend van januari 2012 gastheer van twee prinslieje sjpetsiejalietète: het 56-ste Jalabal en het derde Diner-dansant. Tijdens het galafeest op zaterdag 28 januari ontvangt muzikant en schrijver Paul Weelen de Sjwatse Kater, voor zijn verdiensten in spraak en schrift voor de Kerkraadse en Limburgse cultuur. >> Lees meer op https://www.jalabal.nl

 

 

zondag, 02 januari 2011 16:09

Interne Sjwatse Kater voor Jo Pöttgens

Written by

Het heeft de Prinseroad Kirchroa behaagd zijn onderscheiding van de Sjwatse Kater in het seizoen 2010-2011 ook weer intern uit te reiken, aan een persoon die zich in de loop der jaren zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor Kerkrade, de Kirchroatsjer Vasteloavends Verain en de Prinseroad. Dit keer valt vakfotograaf Jo Pöttgens de eer ten deel.

maandag, 29 oktober 2007 02:31

Interne Sjwatse Kater vuur d'r Jos Schlechtriem

Written by

Tijdens het jaarlijks terugkerend diner werd de interne sjwatse kater uitgereikt aan de heer Jos Schlechtriem.

Sjwatse Kater vuur d'r Jos Schlechtriem

In de hof van Erenstein vindt jaarlijkse het feest van de zwarte kater, of te wel het galabal van de ex-prinsen, plaats.

In een passende ambiance wordt jaarlijks de zwarte kater verleend aan een persoon, groep of vereniging, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in het kerkraadse. Dit jaar mocht de groep "Ummer d'r Naever" de zwarte kater in ontvangst nemen.

Mocht u geinteresseerd zijn in kaarten en/of sponsorpaketten voor het Galabal 2005, lees dan verder op deze pagina.

Jalabal