Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/prr2upf/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 1198

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/prr2upf/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 763
donderdag, 13 september 2007 06:03

Sjors II overleden

Written by
Rate this item
(0 votes)

Op dinsdag  4 September jongstleden is oud sjtadprins Sjors II (Meertens) overleden.

Sjors II

Op maandag 10 september werd in de St. Martinuskerk te Spekholzerheide afscheid genomen van Sjors. Aan de prinseroad viel de eer om Sjors op zijn laatste weg te mogen begeleiden. We wensen Jeanne en de kinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Tijdens de crematie dienst werden deze laatst woorden aan Sjors en zijn familie gericht: 

In 1957 woed de d'r Sjors op de iesjte daag van 't nuie joar als ietsjte Jong va West jeproklameerd tot 14 e Sjtadsprins va Kirchroa. En umdat hee va West woar woal d'r Sjors op Vasteloavends-deesdieg doa inne Kingertsog, dee uvver de viedele Jraat, Spekhei, Heilust en Kaalhei trok. De kinger krooge e tuutsje sjnuuts en de mitjlieder van alle kappele sjpendeert d'r Sjors e paar beersjer. Wat verwaad me och angesj van inne man dee vanoes zie jesjef mennieg fes en veransjtaltoeng jeholpe hat. Mit dat initiatief vuur de e kingertsog sjtong d'r Sjors an de wiech van de Vasteloavens-verain va Kirchroa West.

Inge 2e verain in ing plaatsj, wasser en vuur is 't jewea tusje die van west en die oes 't centrum. D'r Sjors samen mit d'r Laur  hant evvel in hun tstiet ummer jeprobeerd, d'r link doa tusje tse ligge 

In d'r Prinseroad sjponsoret d'r Sjors ummer d'r Champagne bei de Jalabal, wat sjun woet jevonge.

Woarum vertsel iech uuch dat. Umdat zelfs van os Prinse inne hoof die zaachens nit wisse, mer och umdat d'r Sjors nit d'r man der hen woar um mit zoejet jruuts tse doee en tse zaage: "kiek dat han iech moegliech jemaat". 

Went d'r Sjors noa ing veransjtaltoeng koam, woar 't ummer sjpannend wat e aa houw. Mietstens woar 't jeraad dat wat dee dag nit jedrage woet.

D'r Sjors woar zoe wie vier hem hant liere kenne inne zier aimable en intejere man, hoevet nit op d'r vuurgronk, mer wentse mit hem kallets woar he ummer jeinteresseerd in dat wat ze tse vertselle hauts en tseget hee ziech zier offe! 

E deel van de jongere in ozze Road bejrust ziech mit tse zaage: Ha Vrunk!

Vier als Prinseroad mosse laider huu zaage: Sjors, vrunk, adiee, ´t jeet diech jod!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/prr2upf/public_html/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Read 5635 times Last modified on dinsdag, 23 december 2008 10:21

Jalabal