zondag, 06 januari 2013 20:12

Jan-Willem I, stadsprins Kerkrade 2013

Written by
Stadsprins 2013: Jan-Willem Buck Stadsprins 2013: Jan-Willem Buck Copyright Jo Pöttgens

Tijdens de op zondag 6 januari 2013 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d'r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain "Alaaf Kirchroa 1936", is de heer Jan-Willem Buck uitgeroepen als 69e stadsprins van Kerkrade. Hij zal regeren als Jan-Willem I. Jan-Willem Buck (25), zoon van Wim en Marga Buck-Mickartz en broer van Maartje, komt uit een echte Kerkraadse vasteloavendsfammillieë. Grootvader Lei was jarenlang sekreteer van de KVV. Oom Jos was stadsprins van Kerkrade in 1970. Neef Leon volgde in 2001.

Als page van de stadsprins 1998 heeft Jan-Willem al vroeg van heel dichtbij ervaren wat het is om sjtadsprins va Kirchroa te zijn. Voor Jan-Willem wordt nu een lang gekoesterde droom werkelijkheid. De prinslieje reziedens van de nui hoeëgheet is gelegen aan de Stationsstraat, intussen de Prinsesjtroas va Kirchroa. Jan-Willem I is zelfstandig ondernemer en eigenaar van Buck Ontwerp & Drukwerk. De kersverse stadsprins is zeer actief in het Kerkraadse verenigingsleven en altijd nauw betrokken bij actuele zaken die de stad betreffen. Zo is hij lid van Het Genootschap Heeren Hemeldraegers, serviceclub Kiwanis, Young Professionals en Vasteloavendvereniging Sjpriets11. In zijn vrije tijd zijn tennis en skiën zijn favoriete bezigheden.

De kersverse stadsprins zal regeren met de waal en woape-sjpróch:

Óch al zunt vier bauw alles kwiet
D'r vasteloavend i Kirchroa deë bliet

Read 60257 times Last modified on dinsdag, 20 januari 2015 22:18

Jalabal